HÅLlBARHET

Hållbarhet blir allt viktigare och eftertraktat. Vid bygge av hållbara hus är det viktigt att se över hur materialet påverkar miljön samt att skapa en energieffektiv arkitektur. För att minimera värmeförluster är det viktigt att använda rätt material och tekniker, täta isolerade väggar och tak, rätt fönster och dörrar och ett effektivt ventilationssystem. Vi kan ytterligare optimera energiförbrukningen genom att kombinera detta med solens naturliga uppvärmning samt med hjälp av solpaneler. Genom att tidigt ta hänsyn till energiförbrukningen och materialval kan vi därför spara stora mängder energi med relativt små investeringar.

För att maximera energieffektiviteten och minimera det ekologiska avtrycket vid hållbara byggnadsprojekt, samarbetar jag med Carl-Fredrik Johansson, en erfaren byggnadsingenjör från Mora. Tillsammans ser vi till att dina önskemål och krav integreras i projektet redan i ett tidigt skede för att på så sätt skapa en genomtänkt och hållbar arkitektur.